fbpx
Home / Pomiar temperatury / Bezdotykowy pomiar temperatury

Bezdotykowy pomiar temperatury

Jest to innowacyjna technologia gwarantująca szybki i pewny pomiar temperatury w zaledwie kilka sekund. Dzięki ultraczułemu sensorowi wykorzystującemu podczerwień IST (Intelligent Sensor Technology) urządzenie precyzyjnie określa temperaturę ciała człowieka.

Metoda bezdotykowa to najbardziej higieniczny sposób pomiaru temperatury. Nie powoduje przenoszenia wirusów i bakterii. Badanie jest całkowicie nieinwazyjne, co ma szczególne znaczenie w przypadku niemowląt i małych dzieci.

Uciążliwa choroba i gorączka to wyzwanie nie tylko dla malca. Ze wszystkich sił staramy się przynieść dziecku ulgę i zadbać o jego komfort.  W takiej sytu­acji potrzeba sporych zapasów cier­pli­wości i powś­cią­ga­nia się przed wpadaniem w panikę. Widząc, że nasza latorośl się męczy, męczymy się i my.

Dziecko – tak samo jak każdy dorosły już człowiek – pod­czas choroby jest nad­wrażliwe, jest mu bardzo niewygod­nie, wije się, wierci, jest płac­zliwe, a w najlep­szym razie marudne. To zupełnie nor­malne. Jest osłabione walką z bak­te­ri­ami bądź wirusem, co objawia się właśnie gorączką. Gorączka jest zazwyczaj jed­nym z objawów choroby, ale pamię­ta­jmy, że świad­czy o tym, że orga­nizm dziecka wal­czy z chorobą – hamuje rozwój drob­nous­tro­jów, za jej pomocą orga­nizm się z nami komu­nikuje. Gorzej, gdy gorączkowanie się przedłuża.

Jeśli już uda nam się sprawić, że dziecko zaśnie, nie budźmy naszego malucha w trakcie pomiaru temperatury, nie naraża­jmy go na dodatkowy stres. Wszyscy wiemy, że sen to zdrowie i niewąt­pli­wie jest to prawdą. Spokój bardzo pomaga w szyb­szym zdrowie­niu maluszka.

Jeśli dziecko już jest chore i ma zapale­nie ucha czy gardła – ter­mom­e­try, których zazwyczaj uży­wamy mogą zaniepokoić dziecko, a tego prze­cież chcemy uniknąć. Często dziecięcej choro­bie towarzyszy biegunka, więc pomiar w okoli­cach podrażnionej pupy niemowlaka również nie może być brany pod uwagę. Na dodatek więk­szość cho­ru­ją­cych dzieci nie lubi być dotykanymi. Jeśli tylko możemy, oszczędźmy tego dziecku.

Musimy jed­nak odpowied­nio często dokonywać pomiaru temperatury. W takim momen­cie bez wąt­pi­enia najlepiej sprawdza się ter­mometr bez­do­tykowy. Co najważniejsze, wcale nie wyr­wiesz Two­jego maleństwa z kojącego snu! Prze­suwa­jąc ter­mometr w okol­icy głowy dziecka dokonasz niezwykle pre­cyzyjnego pomi­aru już w sekundę, co więcej – nie musisz zapisy­wać wyników, ter­mometr zapamięta za Ciebie ostat­nich 30 pomi­arów. To jest najlep­sza opcja: bez­pieczna, szy­bka i bez­in­wazyjna. Dodatkowo ter­mometr bez­do­tykowy Geratherm NonContact pomoże Ci też, dzięki wysok­iej skali i wyjątkowo dokład­nemu pomi­arowi zmierzyć np. tem­per­aturę wody do kąpieli dziecka.