fbpx
Home / Regulamin

Regulamin

Korzystanie ze sklepu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Sklep internetowy www.geratherm.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Organizatorem sklepu i sprzedaży jest firma:

Albert Polska Sp. z o.o.
ul. Obwodowa 4A
32-410 Dobczyce

NIP – 6811004325
REGON – 350815320

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000098464

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Ze strony głównej http://geratherm.pl/ przejdź do sklepu internetowego klikając w strefę SKLEP. Wybierz grupę produktów, klikając na odpowiednią ikonę.
  Kolejny krok stanowi wybór konkretnego produktu / -ów z listy, a następnie dodanie go do koszyka zakupów.
 • Przed dokonaniem zakupu można zapoznać się z każdym produktem. Służy do tego opis umieszczony w karcie produktu. Umieszczamy też instrukcję obsługi na temat każdego produktu w formie pliku PDF.
 • W celu sprawdzenia listy zakupów znajdujących się w koszyku bądź dokonania korekty zamówienia, należy kliknąć w link „Pokaż koszyk”.
 • Ostatnią czynność stanowi wysłanie zamówienia. W zamówieniu należy wypełnić wszystkie pola. Jeżeli którekolwiek z pól nie zostanie poprawnie wypełnione zamówienie nie będzie przyjęte do realizacji.
 • Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
  Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od następnego dnia roboczego.
 • Zamówienie będzie realizowane jedynie po jego potwierdzeniu.
  W przypadku braku potwierdzenia lub w przypadku zamówień wzbudzających jakiekolwiek wątpliwości firma zastrzega sobie prawo telefonicznego kontaktu na numer, który został podany podczas składania zamówienia.
 • Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Organizatorem sklepu i Klientem umowy sprzedaży towaru wymienionego w zamówieniu.
 • Zastrzega się, że niektóre produkty zaprezentowane w sklepie są czasowo lub w ogóle niedostępne.

DOSTAWA, KOSZTY DOSTAWY

 • Oferujemy dostawę zamówionych produktów jedynie na terenie Polski.
 • Termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od daty potwierdzenia zamówienia.
 • Jeżeli zamówiony towar nie dotarł do Klienta w tym czasie, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 • Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, na podstawie danych zamieszczonych na zamówieniu.
 • Organizator sklepu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostaw, powstałe z winy firmy doręczającej przesyłkę.
 • Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności lub w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.

PŁATNOŚĆ

 • Płatności za towary zakupione w naszym sklepie internetowym realizowane są:
 1. Przy odbiorze przesyłki – za pobraniem, koszt przesyłki to 18 zł brutto.
 2. Przelewem – online, przedpłata, koszt przesyłki to 14 zł brutto. W tym przypadku należność musi być wpłacona na konto firmy przed realizacją zamówienia. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu należności na konto firmy.
 3. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard
  Electronic, Maestro
 4. Płatność przez BLIK
 • W przypadku zamówień powyżej 300 zł koszty przesyłki pokrywa organizator.
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A

FAKTURY

 • Do każdej przesyłki dołączamy fakturę.
 • Z chwilą złożenia zamówienia Klient upoważnia Organizatora sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskiwania jego podpisu.

REKLAMACJE, ZWROTY

 • Klient ma prawo zwrotu towaru w przypadku, gdy otrzymane produkty są uszkodzone bądź też otrzymana przesyłka jest niezgodna z zamówieniem.
 • Po otrzymaniu przesyłki, należy rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu lub niezgodności z zamówieniem sporządzić protokół podpisany przez Klienta i doręczyciela.
 • Tylko w tym przypadku uznajemy reklamacje z tytułu wad powstałych w czasie transportu.
 • Organizator sklepu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe z winy firmy doręczającej przesyłkę.
 • W przypadku reklamacji lub zwrotu należy przesłać pisemne zgłoszenie reklamacyjne/zwrotu zawierające dokładny opis wady/niezgodności wraz z towarem w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym przypadku reklamacja nie będzie uwzględniona.
  W przypadku uznania reklamacji wymieniamy zamówiony towar na pełnowartościowy, a w przypadku, gdy będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów), zaoferujemy do wyboru inne dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze w wysokości ceny towaru.
 • Reklamowany towar należy odesłać przesyłką pocztową, zwykłą, na własny koszt. Po uwzględnieniu reklamacji koszty związane z wysłaniem do nas przesyłki zostaną niezwłocznie zwrócone.
 • Pieniądze wysyłamy przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu lub przelewem na rachunek bankowy Klienta.
 • Klient może zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki bez podania przyczyny. Zwracany produkt wraz z opakowaniem nie może być używany, zdekompletowany ani w żaden sposób uszkodzony. Zwracamy kwotę równą cenie zakupu towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania zwrotu wraz z wymaganymi dokumentami. Koszty dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Paczki wysłane „za pobraniem” lub na koszt adresata nie są przyjmowane.
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Kontakt z działem reklamacji:
  infolinia:  12 271 19 60, w. 34

CENY

 • Ceny towarów w sklepie internetowym Geratherm wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Obowiązują one do wyczerpania zapasów w magazynach i mogą ulec zmianie.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów pozyskanych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego jest Albert Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobczycach, ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000098464, NIP: 6811004325, REGON: 35081532000000 (dalej jako: „ADO”).
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane celem:
 1. podjęcia działań niezbędnych do świadczenia usługi drogą elektroniczną – umożliwienia Użytkownikowi założenia i korzystania z konta w sklepie internetowym oraz złożenia zamówienia;
 2. udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do ADO na adres e-mail znajdujący się w zakładce „Kontakt”, bądź z wykorzystaniem znajdującego się na Stronie formularza kontaktowego – wysyłanie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych na potrzeby udzielenia odpowiedzi na takie zapytanie;
 3. podjęcia działań niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży – realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika, w tym dokonania rozliczeń z tym związanych oraz dostawy zamówionych towarów;
 4. w celach marketingowych i wysyłania informacji handlowych – jeżeli Użytkownik wyraził na to w sposób wyraźny swoją zgodę;
 5. realizacji obowiązków nałożonych na ADO przepisami prawa, w tym w szczególności przepisów prawa podatkowego;
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Klienta stanowi odpowiednio:
 2. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO:
  1. w przypadku skierowania do ADO zapytania na adres e-mail znajdujący się w zakładce „Kontakt”, bądź z wykorzystaniem znajdującego się na Stronie formularza kontaktowego; podanie danych kontaktowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika,
  2. w razie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych – zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych są całkowicie dobrowolne, a ich brak nie wpływa na możliwość skierowania do ADO jakiegokolwiek zapytania, bądź korzystania ze znajdującego się na Stronie sklepu internetowego;
 3. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO:
  1. w razie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu umożliwienia założenia i korzystania z konta w sklepie internetowym (świadczenie usług drogą elektroniczną) – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta; posiadanie konta nie jest wymagane do dokonywania zakupów w sklepie internetowym;
  2. w razie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym dokonania rozliczeń i dostawy towaru na adres podany przez Użytkownika w zamówieniu; podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji złożonego zamówienia;
 4. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa;
 5. Klientowi przysługuje w dowolnym momencie prawo cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, a także prawo dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. Klient ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Klient może realizować swoje prawa wskazane w ust. 6 powyżej pisemnie (Albert Polska Sp. z o.o., ul. Obwodowa 4a, 32-410 Dobczyce) oraz drogą elektroniczną (ado@albert.com.pl).

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady zbierania oraz wykorzystywania przez Usługodawcę plików cookies określa Polityka prywatności dostępna na Stronie Usługodawcy.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres sklep@geratherm.pl).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

* Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

Dla prawidłowego działania strony zalecane są następujące ustawienia:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że strona internetowa geratherm.pl działa najlepiej w przeglądarce   Firefox 31.0 (oraz póżniejsze wersje)  i pod nią jest optymalizowana.

Niemniej jednak przetestowaliśmy inne popularne przeglądarki i nie zauważyliśmy większych problemów.

Zalecane wersje innych przeglądarek:

– Internet Explorer wersja 11 (oraz późniejsze wersje)
– Microsoft Edge
– Google Chrome 40.0.2214 (oraz późniejsze wersje)
– Opera 26.0.1656.24 (oraz późniejsze wersje)

Należy posiadać aktualną wersję Adobe Flash Player

W celu zapewnienia poprawności  działania sugerujemy aby aktualizować przeglądarki internetowe  do najnowszych wersji (w szczególności dotyczy to przeglądarki Internet Explorer).

Aby przeglądać dokumenty typu *.pdf należy posiadać aktualną wersję Acrobat Reader.

Sugerowana minimalna rozdzielczość ekranu to 1280 x 720 pikseli.

System operacyjny:
Działanie serwisu zostało przetestowane i działa stabilnie na następujących systemach operacyjnych:
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS 10.x, Linux.
Należy upewnić się, że wszystkie zalecane przez producenta aktualizacje są poprawnie zainstalowane.

Urządzenia mobilne:

Nasza strona zoptymalizowana jest do wyświetlania na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet).

Na urządzeniach mobilnych strona internetowa geratherm.pl działa najlepiej na przeglądarce Chrome i pod nią jest optymalizowana.
Zalecamy używanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej w celu poprawnego wyświetlania zawartości strony internetowej.

 

Materiały video:

Do odtwarzania materiałów wideo udostępnianych w geratherm.pl niezbędna jest aktualna wersje programu Windows Media Player oraz Adobe Flash Player.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Przedstawione na nich produkty mogą nieznacznie różnić się od produktów oferowanych w sprzedaży.
 • Organizator sklepu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 • Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron.
 • W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby organizatora sklepu.

 

 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Pragniemy poinformować konsumentów o istnieniu platformy ODR oraz o możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygnięcia sporów.

PLATFORMA ODR