fbpx
Home / Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

Korzystanie ze sklepu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Sklep internetowy www.geratherm.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Organizatorem sklepu i sprzedaży jest firma:

Albert Polska Sp. z o.o.
ul. Obwodowa 4A
32-410 Dobczyce

NIP – 6811004325
REGON – 350815320

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000098464

Klient może się porozumieć ze Organizatorem w związku z wszelkimi kwestiami dotyczącymi dokonywania zakupów towarów za pomocą następujących sposobów komunikacji

 • telefonicznie pod numerem 12 271 19 61, 12 2713362: w dniach roboczych, w godzinach 8-16,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@geratherm.pl,
 • za pośrednictwem poczty pod adresem: ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Ze strony głównej http://geratherm.pl/ przejdź do sklepu internetowego klikając w strefę SKLEP. Wybierz grupę produktów, klikając na odpowiednią ikonę.
  Kolejny krok stanowi wybór konkretnego produktu / -ów z listy, a następnie dodanie go do koszyka zakupów.
 • Przed dokonaniem zakupu można zapoznać się z każdym produktem. Służy do tego opis umieszczony w karcie produktu. Umieszczamy też instrukcję obsługi na temat każdego produktu w formie pliku PDF.
 • W celu sprawdzenia listy zakupów znajdujących się w koszyku bądź dokonania korekty zamówienia, należy kliknąć w link „Pokaż koszyk”.
 • Ostatnią czynność stanowi wysłanie zamówienia. W zamówieniu należy wypełnić wszystkie pola. Jeżeli którekolwiek z pól nie zostanie poprawnie wypełnione zamówienie nie będzie przyjęte do realizacji.
 • Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
  Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od następnego dnia roboczego.
 • Zamówienie będzie realizowane jedynie po jego potwierdzeniu.
  W przypadku braku potwierdzenia lub w przypadku zamówień wzbudzających jakiekolwiek wątpliwości firma zastrzega sobie prawo telefonicznego kontaktu na numer, który został podany podczas składania zamówienia.
 • Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Organizatorem sklepu i Klientem umowy sprzedaży towaru wymienionego w zamówieniu.
 • Zastrzega się, że niektóre produkty zaprezentowane w sklepie są czasowo lub w ogóle niedostępne.

DOSTAWA, KOSZTY DOSTAWY

 • Oferujemy dostawę zamówionych produktów jedynie na terenie Polski.
 • Termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od daty potwierdzenia zamówienia.
 • Jeżeli zamówiony towar nie dotarł do Klienta w tym czasie, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 • Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, na podstawie danych zamieszczonych na zamówieniu.
 • Organizator sklepu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostaw, powstałe z winy firmy doręczającej przesyłkę.
 • Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności lub w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.

PŁATNOŚĆ

 • Płatności za towary zakupione w naszym sklepie internetowym realizowane są:
 1. Przy odbiorze przesyłki – za pobraniem, koszt przesyłki to 18 zł brutto.
 2. Przelewem – online, przedpłata, koszt przesyłki to 14 zł brutto. W tym przypadku należność musi być wpłacona na konto firmy przed realizacją zamówienia. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu należności na konto firmy.
 3. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard
  Electronic, Maestro
 4. Płatność przez BLIK
 • W przypadku zamówień powyżej 300 zł koszty przesyłki pokrywa organizator.
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A

FAKTURY

 • Do każdej przesyłki dołączamy fakturę.
 • Z chwilą złożenia zamówienia Klient upoważnia Organizatora sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskiwania jego podpisu.

REKLAMACJE, ZWROTY

 • Organizator ma obowiązek dostarczać towary bez wad.
 • Po otrzymaniu przesyłki, należy rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu sporządzić protokół podpisany przez Klienta i doręczyciela. Tylko w tym przypadku uznajemy reklamacje z tytułu wad powstałych w czasie transportu.
 • .
 • W razie braku zgodności towaru z Umową, stosuje się w szczególności w relacji organizatora z klientem będącym konsumentem przepisy rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 • W przypadku reklamacji lub zwrotu należy przesłać pisemne zgłoszenie reklamacyjne/zwrotu zawierające dokładny opis wady/niezgodności. Klient udostępnia Organizatorowi w oryginalnym opakowaniu towar podlegający naprawie lub wymianie. W przeciwnym przypadku reklamacja nie będzie uwzględniona. Organizator pokrywa koszt odbioru towaru od Klienta.
 • Klientowi przysługuje prawo żądania wymiany lub naprawy towaru niezgodnego z umową, przy czym przedsiębiorca może skorzystać z innego sposobu usunięcia niezgodności z umową (w szczególności dokonać wymiany zamiast naprawy), jeżeli doprowadzenie zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.
 • Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Organizatora, Klient może w szczególności zwrócić towar i żądać zwrotu ceny (odstąpić od umowy).
 • W razie odstąpienia od umowy z uwagi na niezgodność towaru z umową, konsument niezwłocznie zwraca towar Organizatorowi (zwrotu dokonuje się na koszt Organizatora). Organizator zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Pieniądze wysyłamy przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu lub przelewem na rachunek bankowy Klienta.
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Organizator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 •  Kontakt z działem reklamacji:
  infolinia:  12 271 19 60, w. 34

CENY

 • Ceny towarów w sklepie internetowym Geratherm wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Obowiązują one do wyczerpania zapasów w magazynach i mogą ulec zmianie.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów pozyskanych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego jest Albert Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobczycach, ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000098464, NIP: 6811004325, REGON: 35081532000000 (dalej jako: „ADO”).
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane celem:
 • podjęcia działań niezbędnych do świadczenia usługi drogą elektroniczną – umożliwienia Użytkownikowi założenia i korzystania z konta w sklepie internetowym oraz złożenia zamówienia;
 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do ADO na adres e-mail znajdujący się w zakładce „Kontakt”, bądź z wykorzystaniem znajdującego się na Stronie formularza kontaktowego – wysyłanie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych na potrzeby udzielenia odpowiedzi na takie zapytanie;
 • podjęcia działań niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży – realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika, w tym dokonania rozliczeń z tym związanych oraz dostawy zamówionych towarów;
 • w celach marketingowych i wysyłania informacji handlowych – jeżeli Użytkownik wyraził na to w sposób wyraźny swoją zgodę;
 • realizacji obowiązków nałożonych na ADO przepisami prawa, w tym w szczególności przepisów prawa podatkowego;
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Klienta stanowi odpowiednio:
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO:
  1. w przypadku skierowania do ADO zapytania na adres e-mail znajdujący się w zakładce „Kontakt”, bądź z wykorzystaniem znajdującego się na Stronie formularza kontaktowego; podanie danych kontaktowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika,
  2. w razie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych – zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych są całkowicie dobrowolne, a ich brak nie wpływa na możliwość skierowania do ADO jakiegokolwiek zapytania, bądź korzystania ze znajdującego się na Stronie sklepu internetowego;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO:
  1. w razie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu umożliwienia założenia i korzystania z konta w sklepie internetowym (świadczenie usług drogą elektroniczną) – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta; posiadanie konta nie jest wymagane do dokonywania zakupów w sklepie internetowym;
  2. w razie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym dokonania rozliczeń i dostawy towaru na adres podany przez Użytkownika w zamówieniu; podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji złożonego zamówienia;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa;
 1. Klientowi przysługuje w dowolnym momencie prawo cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, a także prawo dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. Klient ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Klient może realizować swoje prawa wskazane w ust. 6 powyżej pisemnie (Albert Polska Sp. z o.o., ul. Obwodowa 4a, 32-410 Dobczyce) oraz drogą elektroniczną (ado@albert.com.pl).

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady zbierania oraz wykorzystywania przez Usługodawcę plików cookies określa Polityka prywatności dostępna na Stronie Usługodawcy.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DLA KONSUMENTÓW)

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres sklep@geratherm.pl).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

* Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1

Zwracany produkt wraz z opakowaniem nie może być używany, zdekompletowany ani w żaden sposób uszkodzony. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Organizatorowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy).

Powyższe postanowienia dotyczące Klienta będącego konsumentem stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży towaru, która jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

OPINIE KLIENTÓW

Organizator może udostępnić Klientom możliwość zamieszczania opinii o towarach — w ramach sklepu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszej części regulaminu.

 • Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze sklepu internetowego, w szczególności po zawarciu umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 • Zakazane jest zamieszczanie opinii:
 1. bez uprzedniego zakupu towarów w sklepie Organizatora,
 2. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. naruszających dobra osobiste jakichkolwiek osób,
 • Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 • Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Klientów, którzy rzeczywiście nabyli towar. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klienta dotyczących zamieszczonych opinii, Klient może zgłosić Organizatorowi opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia, Organizator podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 • W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w niniejszej części Regulaminu, Organizator może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Dla prawidłowego działania strony zalecane są następujące ustawienia:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że strona internetowa geratherm.pl działa najlepiej w przeglądarce   Firefox 31.0 (oraz póżniejsze wersje)  i pod nią jest optymalizowana.

Niemniej jednak przetestowaliśmy inne popularne przeglądarki i nie zauważyliśmy większych problemów.

Zalecane wersje innych przeglądarek:

– Internet Explorer wersja 11 (oraz późniejsze wersje)
– Microsoft Edge
– Google Chrome 40.0.2214 (oraz późniejsze wersje)
– Opera 26.0.1656.24 (oraz późniejsze wersje)

Należy posiadać aktualną wersję Adobe Flash Player

W celu zapewnienia poprawności  działania sugerujemy aby aktualizować przeglądarki internetowe  do najnowszych wersji (w szczególności dotyczy to przeglądarki Internet Explorer).

Aby przeglądać dokumenty typu *.pdf należy posiadać aktualną wersję Acrobat Reader.

Sugerowana minimalna rozdzielczość ekranu to 1280 x 720 pikseli.

System operacyjny:
Działanie serwisu zostało przetestowane i działa stabilnie na następujących systemach operacyjnych:
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS 10.x, Linux.
Należy upewnić się, że wszystkie zalecane przez producenta aktualizacje są poprawnie zainstalowane.

Urządzenia mobilne:

Nasza strona zoptymalizowana jest do wyświetlania na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet).

Na urządzeniach mobilnych strona internetowa geratherm.pl działa najlepiej na przeglądarce Chrome i pod nią jest optymalizowana.
Zalecamy używanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej w celu poprawnego wyświetlania zawartości strony internetowej.

 

Materiały video:

Do odtwarzania materiałów wideo udostępnianych w geratherm.pl niezbędna jest aktualna wersje programu Windows Media Player oraz Adobe Flash Player.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Przedstawione na nich produkty mogą nieznacznie różnić się od produktów oferowanych w sprzedaży.
 • Organizator sklepu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 • Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron.
 • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta jako konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Pragniemy poinformować konsumentów o istnieniu platformy ODR oraz o możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygnięcia sporów.

PLATFORMA ODR