fbpx
Home / Gwarancja 5 lat

Gwarancja 5 lat

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wybór i zakup naszego produktu.

Oferujemy Państwu rozszerzoną 5-letnią gwarancję na zakupiony sprzęt. Albert Polska Spółka z o.o. rozszerza standardową gwarancję handlową na zakupiony przez Państwa produkt marki Geratherm do 5 lat od daty zakupu wraz z gwarancją door to door.

Warunki rozszerzonej 5-letniej Gwarancji DOOR TO DOOR

 1. Wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go na adres dystrybutora lub wypełnienie formularza na stronie www.geratherm.pl/przedluz-gwarancje.
 2. Dołączenie dowodu zakupu
 3. Zapoznanie się z warunkami gwarancji i podpisanie formularza zgłoszeniowego.

5-letnia gwarancja door to door to przyjazny dla Klienta sposób reklamacji produktów marki Geratherm. Klient zgłasza nam usterkę, pakuje sprzęt, my zamawiamy kuriera. Wadliwy sprzęt trafia do nas i po wymianie wraca do klienta. Koszty transportu związane z tą procedurą pokrywa wyłączny dystrybutor marki Geratherm, firma Albert Polska Spółka z o.o.

Uzyskanie dodatkowej gwarancji na zakupiony przez Państwa produkt nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.

Rozszerzoną 5-letnią gwarancją door to door objęte są tylko produkty posiadające na opakowaniu odpowiednią naklejkę i numer seryjny na karcie zgłoszenia dołączonej do opakowania.

Po wypełnieniu i wysłaniu poprawnie wypełnionego formularza otrzymają Państwo dokument gwarancji. Prawidłowe wypełnienie formularza wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych i handlowych od firmy Albert Polska Spółka z o.o.

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu (paragon/faktura vat).

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z innych przyczyn, niż tkwiących w sprzęcie, tj. uszkodzeń powstałych z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, samowolnego otwierania lub przeróbek urządzenia, zmian konstrukcyjnych i uszkodzeń mechanicznych. Nie obejmuje również zdarzeń losowych spowodowanych
np. pożarem, uderzeniem pioruna, zalaniem.

Informacje dodatkowe. Ciśnieniomierz: Rozszerzonej 5-letniej gwarancji podlegają wszystkie części ciśnieniomierza z wyjątkiem baterii i mankietu. Na mankiet obowiązuje standardowa 3-letnia gwarancja. Termometr: Rozszerzonej 5-letniej gwarancji podlegają wszystkie części termometru z wyjątkiem baterii.

Formularz rozszerzonej gwarancji Geratherm

  Imię i Nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer formularza (wymagane)

  Nazwa produktu (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Podaj datę zakupu:

  Dodaj zdjęcie dowodu zakupu

  Zapoznałem się z warunkami gwarancji.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez ALBERT POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach, ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000098464, NIP: 6811004325, REGON: 350815320. Zostałam/-em poinformowana/-y, że mogę wycofać zgodę w każdym momencie.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od ALBERT POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach, ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000098464, NIP: 6811004325, REGON: 350815320, na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Zostałam/-em poinformowana/-y, że mogę wycofać zgodę w każdym momencie.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od ALBERT POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach, ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000098464, NIP: 6811004325, REGON: 350815320, na wskazany przeze mnie numer telefonu, w tym na kontakt telefoniczny i SMS-owy. Zostałam/-em poinformowana/-y, że mogę wycofać zgodę w każdym momencie.  [Klauzula informacyjna dla osób przedłużających gwarancję]

  [Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest ALBERT POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach, ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000098464, NIP: 6811004325, REGON: 350815320, adres e-mail: ado@albert.com.pl (dalej jako: „ADO”).

  [Cel przetwarzania] Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Twoich praw związanych z przedłużeniem gwarancji producenckiej na zakupiony przez Ciebie sprzęt wyprodukowany przez ADO, jak również w celach marketingowych oraz przesyłania Ci informacji handlowych.

  [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane do celów marketingowych) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w celu realizacji Twoich uprawnień gwarancyjnych). Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli chcesz skorzystać z rozszerzonej 3-letniej gwarancji na zakupiony sprzęt. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, ale wiązać się to będzie z utratą przedłużonej gwarancji producenckiej.

  [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych.

  [Okres przechowywania] W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów marketingowych, będą one przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na potrzeby realizacji Twoich uprawnień gwarancyjnych, będą one przechowywane przez okres 1 roku od daty wygaśnięcia dodatkowej 3-letniej gwarancji. Jeżeli w okresie trwania gwarancji skorzystałeś z jakichkolwiek uprawnień gwarancyjnych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń cywilnych z tym związanych.

  [Prawa] Przysługuje Ci w dowolnym momencie prawo cofnięcia każdej ze zgód na przetwarzanie danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.