fbpx
Home / Ciśnienie krwi / O ciśnieniu krwi – wstęp

O ciśnieniu krwi – wstęp

Profesjonalny pomiar ciśnienia krwi z Geratherm.

Geratherm oferuje wysokiej jakości, precyzyjne ciśnieniomierze, wykorzystujące najnowsze technologie. Idealne do regularnej kontroli ciśnienia krwi w domu, w szpitalu, w podróży, przyczyniają się tym samym do zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia nadciśnienia tętniczego.

Klasyfikacja ciśnienia krwi u dorosłych wg WHO

Aby zinterpretować wynik własnego ciśnienia krwi należy porównać je z poniższą ilustracją graficzną opracowaną przez WHO (Światową Organizację Zdrowia).

* WHO – World Health Organization (Światowa Organizacja Zdrowia)


Czym jest ciśnienie krwi?

Komora serca, tłocząc krew do naczyń krwionośnych i przez układ naczyniowy, powoduje, że serce wytwarza siłę. Inna siła wytwarzana jest przez arterie stawiające opór strumieniowi krwi. Ciśnienie krwi jest wynikiem działania tych dwóch sił. Ciśnienie krwi – biorąc pod uwagę pracę serca – można podzielić na skurczowe i rozkurczowe.

Pomiaru ciśnienia dokonuje się w celu ustalenia siły, z jaką krew napiera na ściany tętnic.

Co oznacza skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi?

Skurczowe (systoliczne) ciśnienie krwi to najwyższa wartość ciśnienia mierzona w momencie maksymalnego skurczu serca. Zaś rozkurczowe (diastoliczne) ciśnienie krwi to wartość najniższa, która jest mierzona w momencie rozkurczenia serca.

Wahania i zmiany ciśnienia krwi

Ciśnienie związane jest z dobowym rytmem życia – w dzień jest wyższe, nocą niższe. Najwyższą wartość osiąga w godzinach porannych. Poniższa ilustracja przedstawia możliwe wahania ciśnienia krwi w przeciągu 24 godzin.